top of page

#Flip the Flop

1. Legg minst én Flop hver på en overflate med bildesiden ned, stablet opp på hverandre.

2. Velg hvem som skal begynne (vi foreslår stein, saks, papir).

3. Bruk Hitteren til å flippe så mange Flops du klarer med ett slag. Tips: Sikt på kanten av Floppene!

4. De du klarer å flippe rundt med bildesiden opp vinner du!

5. Bytt på å spille til alle Floppene er vunnet!

6. Start på en ny runde!

Boy with Green Hair.png

#Flick the Flop

1. Legg minst én Hitter hver på en overflate med sporene opp.

2. Plasser én Flop vertikalt i ett av sporene på hver Hitter og legg de på rad med bildesiden fra deg.
Jo lengre rad, jo større kamp!

3. Velg hvem som skal begynne (vi foreslår stein, saks, papir).

4. Snu din Hitter for å sikte på dine motstanders Flopper, og knips Floppen din for å slå de ned!

5. Du vinner Floppene du klarer å få ned!

6. Bytt på å spille helt til alle Floppene er vunnet!

7. Start på ny runde!

Ninja Boy in White Suit.png
Scary Animal Girl.png
Female Grim Reaper.png
bottom of page